Infiintare ONG:

 

Infiintarea unui ONG durează mai mult decât în cazul unei firme, anume 45 de zile. Pentru infiintare ONG, înregistrarea nu se face la Registrul Comerțului, ci în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătorie. Spre deosebire de infiintarea de ONG ( Asociație Non-Guvernamentală) , Fundația este o organizație cu un scop mai bine conturat, punctual. O diferență notabilă între cele două forme juridice este valoarea patrimoniului inițial ce trebuie depus: în cazul asociației – echivalentul unui salariu minim pe economie, în cazul fundației – echivalentul a 100 de salarii minime pe economie. 

Acte necesare pentru infiintare unui ONG 

  • Carte de identitate membri fondatori (minim 3 persoane) 
  • 3 variante de denumire 
  • Dovada de proprietate pentru adresa la care se va stabili sediul profesional (contract de vânzare-cumpărare, donație, certificat de moștenitor, contract de închiriere vizat de Administrația Financiară etc., acordul vecinilor cu pereți comuni dacă sediul va fi la bloc) 
  • Cazierele FISCALE ale membrilor fondatori 

Procedură de lucru 

Stabilim o întâlnire la sediul din Mun. Baia Mare, str. Victoriei nr. 50, jud. Maramures, la care asociatul va furniza consultantului documentele enumerate mai sus. Pentru cei care nu pot ajunge la sediul Ajutor Juridic, în urma discuției telefonice sau de pe email ne trimiteți scanat documentele necesare. 

În urma discuțiilor avute se va încheia un contract de prestări servicii între Ajutor Juridic și dumneavoastră. În cazul în care discuția are loc telefonic sau pe email, noi vom întocmi contractul și îl vom atașa pe email împreună cu factura de avans. După dovada achitării prețului contractului noi vom furniza documentele necesare pentru înregistrarea la Registrul Comerțului. 

Vom tehnoredacta actul constitutiv, contractul de comodat dacă este cazul, hotărâre asociați, decizie, statutul ONGului, vom completa toate cererile și formularele necesare înființării/ mențiunii, declarații pe propria răspundere de Lipsă Asociație de Proprietari sau Locatari. 

 Vom pregăti, depune, ridica și înmâna actele finale de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

 

Deservim companii din Cluj, Maramures, Bistrita-Nasaud, Salaj, Satu-Mare.