INFIINTARE SA :

 

Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa si, totodata, cea mai evoluata a societatii comerciale. In aceasta forma de societate conteaza mai mult aporturile asociatiilor decat calitatile acestora. Datorita importantei aporturilor la formarea capitalului social si a estomparii calitatilor personale ale asociatiilor, societatea pe actiuni mai este cunoscuta si sub denumirea de societate anonima.

Societatea pe actiuni este organizata si functioneaza pe principiul separatiei puterilor; organe de deliberare si decizie; organe de administrare si reprezentare; organe de supravegheresi control. Datorita rolului important pe care societatea pe actiuni il are in viata economica, Legea nr.31/1990 asigura o reglementare cuprinzatoare acestei forme de societate.

Potrivit art. 3 din lege, societatea pe actiuni este societatea ale carei obligatii sunt garantate cu patrimonial social; actionarii sunt obligati numai pana la concurenta capitalului subscris. Capitalul social minim subscris la societatile comerciale pe actiuni este de minim 25000 de euro, echivamentul in lei.

TIPURI SOCIETATI PE ACTIUNI

Societatea pe actiuni de tip deschis

Societatea pe acțiuni de tip deschis este acea societate în care acționarii au dreptul nelimitat să înstrăineze acțiunile care le aparțin, acestea și alte hârtii de valoare putând fi vândute public unui cerc nelimitat de persoane. În România, numărul acționarilor nu este limitat, iar capitalul social minim necesar pentru înregistrarea acestui tip de societate reprezintă echivalentul în lei a 25.000 euro.

Societatea pe actiuni de tip inchis

Societatea pe acțiuni de tip închis este societatea în care acționarii au dreptul să vândă propriile acțiuni numai în cadrul societății (acționarilor ei sau însăși societății). Potrivit legilor românești, societatea pe acțiuni de tip închis nu poate avea mai mult de 50 de acționari, iar capitalul social nu poate fi mai mic de 10 mii de lei.

MODUL DE ADMINISTRARE A SOCIETATILOR PE ACTIUNI

Societatile pe actiuni pot fi administrate in doua moduri: unitar si dualist. In modul unitar societatile pe actiuni sunt administrate de un consiliu de admnistratie format dintr-un presedinte si membri. In modul de administrare dualist administrarea de face de catre un directoarat si un consiliu de supraveghere.

ACTE NECESARE INFIINTARE SA

  • 5 denumiri de firmă;
  • copii de pe actele de identitate ale viitorilor actionari, administratori, cenzori si a auditorului financiar;
  • copie de pe actul de proprietate a imobilului unde va fi noul sediu social;

Pentru mai multe detalii legate de serviciile noastre de infiintare firme si pentru a primi o oferta personalizata, contacteaza-ne acum.

Deservim companii din Cluj, Maramures, Bistrita-Nasaud, Salaj, Satu-Mare.