Hot News! Noi modificări ale Legii societatilor care elimina capitalul social minim pentru SRL-uri si se simplifica transferul partilor sociale catre terti

Sa publicat in Monitorul Oficial nr. 1.018 din 2 noiembrie 2020 a fost publicată Legea nr.223/2020 pentru simplificarea si debirocratizarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului social prin modificarea Legii societatilor nr.31/1990.

Actul normativ vizează eliminarea pragului de 200 lei aferent capitalului social minim pentru societățile cu răspundere limitată (SRL-uri), precum și unele măsuri menite să simplifice procedura de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) pentru această categorie de societăți, potrivit expunerii de motive ce a însoțit legea, în varianta de proiect.

Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 223/2020, art. 11 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 va avea următorul cuprins:

– Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată se divide în părți sociale egale.

În forma anterioară acestei modificări, același articol (alin. (1)) prevedea următoarele:

– Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei și se divide în părți sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.

Legea nr. 223/2020 elimină și obligația de a anexa dovada efectuării vărsămintelor la dosarul de înregistrare la ONRC, pentru societățile cu răspundere limitată.

Astfel, potrivit prevederilor noului act normativ, art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea societăților se modifică în sensul că cererea de înmatriculare a societății în registrul comerțului va fi însoțită de dovada efectuării vărsămintelor în condițiile actului constitutiv, cu excepția societăților cu răspundere limitată.

Noua lege cuprinde și unele modificări referitoare la posibilitatea invocării motivelor de nulitate și a solicitării suspendării efectelor hotărârii la care se formulează o cerere de opoziție, precum și posibilitatea asociaților SRL-urilor să stabilească prin actul constitutiv reguli proprii cu privire la condițiile transferului părților sociale către terți.

În acest sens, se modifică art. 202 alin. (2) din Legea societăților, astfel:

Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

În forma anterioară acestei modificări, același articol (alin (2)) prevedea că transmiterea către persoane din afara societății este permisă numai dacă a fost aprobată de asociați reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.

Conform prevederilor Legii nr. 223/2020, se dispun actualizarea și corelarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare.

Totodată, se dispune republicarea Legii societăților nr. 31/1990, ca urmare a modificărilor survenite de la ultima republicare.

Tags:
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Arhiva Stiri